tour quang binh teambuilding

Tour MIỀN TRUNG

3,090,000 
3,290,000 

Khách sạn QUẢNGBÌNH

Hệ thống Nhà hàng – Khách sạn Phi Hùng ĐáNhảy

Địa chỉ: QL1A, Bãi Đá Nhảy, Bố Trạch, Quảng Bình

300,000 đồng

300,000 

Khách sạn Tường Minh (3 sao) Quảng Bình

Địa chỉ: Quảng Bình

600,000 đồng

600,000 

Khách sạn Amanda (3 sao) Quảng Bình

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Bảo Ninh, TP Đồng Hới

750,000 đồng

750,000 

Khách sạn Luxe (3 sao) Quảng Bình

Địa chỉ: Quảng Bình

Khách Sạn Osaka ( 3 Sao) Quảng Bình

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, Bảo Ninh, TP Đồng Hới

640,000 đồng

640,000 

Khách Sạn Thanh Phúc 2 (3 Sao) Quảng Bình

Địa chỉ: Quảng Bình